Objektif Penubuhan

Institusi Muassasah Darul Fuqaha ditubuhkan dengan tujuan:

Misi

MUASSASAH DARUL FUQAHA

PERTAMA : menjadi sebuah pusat pendidikan Islam yang melahirkan umat yang beriman dan bertaqwa yang bersedia mewakafkan dirinya untuk Islam seterusnya berusaha membangun tamadun dunia berasakan panduan Al-Quran dan As-Sunnah

KEDUA :  menjadi pusat pembangunan sosio ekonomi yang berusaha membangunkan kekuatan ekonomi umat serta menyediakan bantuan kebajikan kepada golongan yang memerlukan bantuan supaya mereka sentiasa dekat dengan Islam

Scroll to Top